Algemene voorwaarden

Met Ontspanning Ontstaat Inspiratie En Rust

Odilia Rehorst

Les locatie: Conradpark 18, Nieuwveen

Odilia@mooieryoga.nl

Algemene voorwaarden

Eigen risico en aansprakelijkheid

Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de cursist geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.

Mooier yoga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de cursist

Mooier yoga is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de cursist.

Schade die door de cursist al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Mooier yoga of de eventuele verhuurder dienen te worden vergoed.

Inschrijfformulier

Deelname aan de lessen is pas toegestaan na inlevering van je inschrijfformulier voor een abonnement en na betaling van het lesgeld.

Het inschrijfformulier is verkrijgbaar bij Mooier yoga of word toegestuurd via de mail.

Je inschrijving is definitief nadat we je betaling hebben ontvangen.

Privacy (AVG)

De gegevens die je invult op het inschrijfformulier worden alleen gebruikt, zodat ik met je in contact kan komen. Om informatie te verstrekken over de lessen of nieuwsbrief van Mooier yoga. Per post, mail of telefoon. Zij zullen niet verstrekt worden aan derden. Wanneer je besluit om volledig te stoppen met het volgen van lessen bij Mooier yoga zullen deze gegevens vernietigd worden.

Lidmaatschap

De cursist koopt een leskaart waarmee hij kan deelnemen aan alle yogalessen.

Een leskaart van Mooier yoga is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Indien cursist geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld.

Betaling en opzeggen

 

De betaling van de lessenkaart geschiedt door overschrijving op de rekening van Mooier yoga,

IBAN: NL64 ASNB  0706 9177 74

3 maanden hatha yoga lessen kost € 120,00. Een losse les kost 17,50. 3 maanden stoelyoga kost € 70,00. Een losse les kost € 10,00.

Er kan opgezegd worden voor het einde van een periode.

Tussentijds opzeggen zorgt niet voor restitutie van het lesgeld.

Je kunt voor € 5,00 een proefles volgen deze zal bij inschrijving verminderd worden op je lesgeld. Voor een proefles meld je je altijd aan, via de mail of telefonisch.

Yogamatten en hulpmiddelen

Het is aangeraden om gebruik te maken van een eigen yoga mat i.v.m. hygiëne.

De cursist mag eventueel gebruik maken van een yoga mat van Mooier yoga tijdens de eerste lessen. Mooier yoga is er niet verantwoordelijk voor als alle yogamatten in gebruik zijn en er geen beschikbaar is.

Mooier yoga biedt het gebruik van hulpmiddelen tijdens de les aan. Ook voor deze hulpmiddelen geld naar gelang deze beschikbaar zijn.

Feestdagen, vakantie en annulering

Op feestdagen is Mooier yoga gesloten. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd via e-mail en in de les. Yogalessen die komen te vervallen vanwege feestdagen kunnen worden ingehaald.

Wanneer er onverwachts een les komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld bij ziekte of ongeval docent) dan kan de cursist de les inhalen. Dit gaat altijd in overleg met Mooier yoga.

Wanneer tijdens schoolvakanties lessen komen te vervallen, door vakantie van medewerkers van Mooier yoga, mogen de lessen worden ingehaald

Zwangerschap of ziekte

Bij ziekte of zwangerschap kan in overleg met Mooier yoga op basis van een doktersverklaring de strippenkaart voor bepaalde tijd worden opgeschort.

In de eerste drie maanden van de zwangerschap wordt het beoefenen van yoga afgeraden. Indien cursist toch wenst deel te nemen aan de yogalessen is dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid

Wijzigingen lesrooster, prijzen

Mooier yoga behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd via de e-mail of in de les.

Mooier yoga behoudt zich het recht voor de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijd, programma en locatie te wijzigen.

Overige

De zaal is open vanaf een kwartier voor aanvang van de lessen.

Minimaal 5 minuten voor de les start wordt je in de zaal verwacht. Zodat de les rustig en ongestoord kan starten.

Respecteer je eigen lichamelijke grenzen en forceer je niet. Stel de docent voor aanvang van de les op de hoogte van eventuele gezondheidsklachten of andere fysieke bijzonderheden. Ook zwangerschap! Mogelijk kan de docent individuele aanwijzingen geven die van belang zijn. Onderbreek bij klachten een houding (pijn, kramp, duizeligheid, misselijkheid etc.) en stel de docent hiervan direct in kennis.